Portfolio

Daňová evidence a účetnictví

Vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky, vč. rozvahy a výkazu zisku a ztrát a inventarizace zůstatků na účtech. Vedení daňové evidence pro zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.

Daňové přiznání

Připravíme a zajistíme včasné podání přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k silniční dani, k dani z příjmů, přiznání k dani z nemovitostí, přiznání k spotřební dani a další, vyplývající z Vaší činnosti.

Zpracování mezd

Zpracujeme veškerou mzdovou agendu: přihlášení a odhlášení zaměstnanců, zpracování mezd, zpracování exekucí zaměstnanců, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, evidenční listy důchodového pojištění.

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!